ALGEMENE VOORWAARDEN

Als uw feest niet kan doorgaan door bepaalde redenen moet u rekening houden met volgende voorwaarden:
 • - Als u uw feest 2 weken voor datum annuleert dient u 25% te betalen.
 • - Als u uw feest 1 week voor datum annuleert dient u 50% te betalen.
 • - Als u uw feest 1 week voor datum annuleert dient u 50% te betalen.
Als er nog geen bestelbon is opgemaakt gelden volgende voorwaarden:
 • - Als u uw feest 2 maanden voor datum annuleert dient u € 200 te betalen.
 • - Als u uw feest 1 week voor datum annuleert dient u € 500 te betalen.
 • - Als u uw feest de dag zelf annuleert dient u € 800 te betalen.

 • - Het gegeven reservatierecht wordt onder geen enkel beding terugbetaald.

 • - Alle facturen zijn contant te betalen zonder korting. Bij niet betaling binnen de negen dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest van 12% vanaf de factuurdatum verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro.

 • - Om geldig te zijn moeten klachten binnen de zeven dagen vanaf factuurdatum bij aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. Ingeval van betwisting is alleen de Rechtbank van Vilvoorde bevoegd.

 • - Kinderen tot en met 4 jaar eten gratis, van 5 tot en met 12 jaar aan halve prijs, tenzij duidelijk vermeld dat het om kinderschotels gaat.

 • - Indien u zelf voor de alcoholische drank zorgt wordt stopselgeld gevraagd: 1 euro/persoon (volwassenen); kinderen tot 12j: 0,5 euro/persoon.

INFO

 • Al onze prijzen zijn inclusief 6% btw. De prijzen inclusief 6% btw zijn afhaalprijzen (of levering zonder bediening). Bij dienst ter plaatse wordt het btw tarief aangepast naar 12%. Het btw-tarief voor dranken en huren van materiaal is 21%btw

 • De prijzen zijn exclusief diensten van kelner/kok, het uurloon bedraagt € 35,00 per kelner of kok. (inclusief btw)

 • Wij vragen geen kilometervergoeding in groot Kampenhout. Buiten Kampenhout vragen wij € 0,20 cent per km.

 • Er wordt een voorschot betaald van € 100 bij bevestiging van bestelling.

 • Wij kunnen materiaal voorzien voor jullie evenement (indien interesse vraag naar verhuurlijst)

 • Borden, bestek, glazen zitten niet in de prijs inbegrepen (indien interesse vraag naar verhuurlijst)

 • Betalingen dienen contant of via overschrijving te gebeuren

 • Onze privacy policy kan je hier terugvinden.